Redaksion geňeş

“Türkmenistanda innowasiýa tehnologiýalary” atly ylmy-amaly elektron žurnalyň redaksion geňeşiniň düzümi

Geňeşiň başlygy:
 • Gadamow Durdymyrat Gurbanowiç – Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň direktory, himiýa ylymlarynyň doktory.
Geňeşiň agzalary:
 1. Ziýamuhamedowa Umida Alijanowna – Özbegistan Respublikasynyň Daşkent Döwlet ulag uniwersitetiniň Materiallary öwreniş we maşyngurluşyk kafedrasynyň professory, tehniki ylymlaryň doktory.
 2. Şinkewiç Alekseý Iwanowiç – Kazanyň milli ylmy-barlag tehnologik uniwersitetiniň Logistika we dolandyryş kafedrasynyň müdiri, ykdysady ylymlaryň doktory, tehniki ylymlaryň doktory, professor.
 3. Meredow Rejepgeldi – Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Ekerançylyk we maldarçylyk müdirliginiň Ösümlikleriň tohumçylyk bölüminiň başlygy, oba hojalyk ylymlarynyň doktory.
 4. Esanow Umbar– “Türkmengaz” döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň Gazy taýýarlamak we ugrukdyrmak tehnologiýasy bölüminiň gaz önümçilik enjamlarynyň tehniki barlagyny geçirýän laboratoriýasynyň müdiri, fizika-matematika ylymlarynyň doktory.
 5. Täçmuhammedowa Aýbölek Halykberdiýewna – Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty.
 6. Jumaýew Aganiýaz Ýagşyýewiç – Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň ylmy işler boýunça prorektory, fizika-matematika ylymlarynyň kandidaty.
 7. Aşyrow Orazmuhammet Amakowiç – Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygynyň orunbasary, fizika-matematika ylymlarynyň kandidaty.
 8. Aşyrmuhammedowa Jeren Annagylyjowna – TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň direktorynyň ylym we tehnologiýalar boýunça orunbasary, fizika-matematika ylymlarynyň kandidaty.
 9. Durdyýew Nurmyrat Täçmyradowiç – TYA-nyň himiýa we geologiýa ylymlary bölüminiň müdiri, fizika-matematika ylymlarynyň kandidaty.
 10. Durdyýew Sapargeldi – Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň Bilim işgärleriniň hünärlerini kämilleşdiriş bölüminiň müdiri, biologiýa ylymlarynyň kandidaty.
 11. Akmyradow Allamyrat – Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Medisina biologiýasy we genetika kafedrasynyň mugallymy, biologiýa ylymlarynyň kandidaty.
 12. Gurbanýazow Meretdurdy Aşyrowiç – TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň Daşky gurşawy goramagyň tehnologiýalary barlaghanasynyň müdiri, tehniki ylymlaryň kandidaty.
 13. Annameredowa Mähri Poladowna – TYA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň Tehnologiýalaryň transfer merkeziniň müdiri, tehniki ylymlaryň kandidaty.
 14. Hallyýewa Ogultuwak Gylyjowna – Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Organiki himiýa kafedrasynyň müdiri, himiýa ylymlarynyň kandidaty.